Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Lekovi - JN 23/7-23

Lekovi - JN 23/7-23

Javna nabavka je formirana u 8 partija.

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od dana 03.03.2023.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 17.03.2023. u 08.30 časova

Lekovi - JN 23/7-23

Uploaded files:

Lekovi - JN 23/7-23

Uploaded files: