Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Administrativni materijal-reprezentativni materijal JN 23/4-23

Administrativni materijal-reprezentativni materijal JN 23/4-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku administrativnog materijala - partija br.3 - reprezentativni materijal biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 31.01.2023.godine.

Javna Nabavka "Administrativni materijal" je podeljena u 4 partije ali se otvoreni postupak JN 23/4-23 sprovodi samo za jednu partiju i to:

Partija br. 3 - Reprezentativni materijal

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 10.02.2023.godine u 8.30 časova

 

Administrativni materijal-reprezentativni materijal JN 23/4-23

Uploaded files:

Administrativni materijal-reprezentativni materijal JN 23/4-23

Uploaded files: