Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Baštensko cveće i cvetni aranžmani – JN 22/22 - Partija br. 1 - Baštensko cveće, ukrasno šiblje i drveće

Baštensko cveće i cvetni aranžmani – JN 22/22 - Partija br. 1 - Baštensko cveće, ukrasno šiblje i drveće

Nabavka Baštensko cveće i cvetni aranžmani formirana je u 2 partije ali se postupak nabavke dobara, JN 22/22, sprovodi samo za partiju br.1 - "Baštensko cveće, ukrasno šiblje i drveće"

Uploaded files: