Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Finansijski izveštaji arhiva

--------------------------------------- 2017 -------------------------------------------

--------------------------------------- 2016 -------------------------------------------

--------------------------------------- 2015 -------------------------------------------

---------------------------------------- 2014 -------------------------------------------

 • Finansijski plan za 2014. godinu, preuzmi
 • Izmena i dopuna finansijskog plana, preuzmi
 •  Stanje zaliha na dan 31.12.2014. godine, preuzmi
 • Stanje zaliha na dan 30.06.2014. godine, preuzmi
 • Stanje zaliha na dan 31.03.2014. godine preuzmi
 • Obrazac GO-5 devetomesečni, preuzmi
 • Obrazac GO-5 šestomesečni, preuzmi

---------------------------------------- 2013 -------------------------------------------

 

 •  Informator o radu za period od 01.01. do 31.12.2013. god. možete pogledati ovde.
 • Završni račun za 2013. godinu, preuzmi
 • Finansijski plan za 2013. godinu preuzmi
 • Finansijski izveštaj za period 01.01. - 30.09.2013. godine

- Izveštaj o izvršenju budzeta preuzmi

- Obrazac za participaciju i refundacije  preuzmi

- Odstupanje od novčanog toka preuzmi

 • Finansijski izveštaj za period 01.01. - 31.12.2013. godine

- Izveštaj o izvršenju budzeta preuzmi

- Obrazac za participaciju i refundacije  preuzmi

- Odstupanje od novčanog toka preuzmi

 • Stanje zaliha na dan 31.12.2013. godine, preuzmi
 • Stanje zaliha na dan 30.09.2013. godine preuzmi
 • Medicinska i dijagnostička oprema  preuzmi