Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/13

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN 23/13

Javna nabavka je formirana u 27 partija.

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 27.05.2021.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 07.06.2021. u 10.00 časova

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN 23/13

Izvršena je izmena konkursne dokumentacije za JN 23/13.

Izmena će biti dostupna na Portalu javnih nabavki od 01.06.2021.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 14.06.2021.godine u 9.00 časova.

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN 23/13

Uploaded files:

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN 23/13

Uploaded files: