Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/25-23

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/25-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Hemikalija i potrošnog materijala za laboratoriju - JN 23/25-23, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 23.08.2023.godine.

Javna nabavka je oblikovana u 30 partija ali se otvoreni postupak JN 23/25-23 sprovodi samo za partije br.1, 11 i 17.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 06.09.2023.godine u 09.00h.

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/25-23

Uploaded files:

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/25-23

Uploaded files: