Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Javna nabavka dobara - Energenti za grejnu sezonu 2018/2019 JN26/4

Objavljeno 13.02.2018. god.

* Konkursna dokumentacija za JN26/4, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi