Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Javna nabavka dobara - Lekovi JN26/2

Objavljeno 16.01.2018. god.

* Konkursna dokumentacija za JN26/2, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

* Odluka o izmeni ugovora partija 1, preuzmi

* Odluka o izmeni ugovora partija 3, preuzmi

* Odluka o izmeni ugovora partija 5, preuzmi

* Odluka o izmeni ugovora 2 partija 1, preuzmi

* Odluka o izmeni ugovora 2 partija 2, preuzmi

* Odluka o izmeni ugovora 2 partija 3, preuzmi

Odluka o izmeni ugovora-Partija 1

Uploaded files:

Odluka o izmeni ugovora-Partija 2 i 3

Uploaded files: