Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene JN23/5

Objavljeno 30.04.2018. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/5, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Konkursna dokumentacija za JN23/5 - izmena br.1, preuzmi

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

* Odgovor na zahtev, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Papirna galanterija, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Plastični i PVC pribor, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Pribor za čišćenje i održavanje higijene, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Sredstva za aromatizaciju prostora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Hemijska sredstva, preuzmi