Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Javna nabavka dobara - Reagensi, hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN26/3

Objavljeno 30.01.2018. god.

* Konkursna dokumentacija za JN26/3, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Konkursna dokumentacija izmena 1 za JN26/3, preuzmi

* Odgovor na pitanje 2, preuzmi

* Konkursna dokumentacija izmena 2 za JN26/3, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Odluka o obustavi postupka, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 10, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 12, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 13, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 14, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 15, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 16, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 17, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 18, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 19, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 20, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 21, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 22, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 23, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 24, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 25, preuzmi