Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Javna nabavka dobara - Regensi, hemikalije i potrošni materijal a laboratoriju - partija 26, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN27/4

Objavljeno 31.05.2018. god.

* Konkursna dokumentacija za JN27/4, preuzmi

* Obaveštenje o pokretanju postupka, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Uploaded files: