Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Javna nabavka dobara - Sanitetski materijal JN23/2

Objavljeno 20.02.2018. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/2, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Odluka o obustavi postupka, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka partija 6, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi