Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Javna nabavka dobara - Sanitetski materijal JN23/4

Objavljeno 16.03.2018. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/4, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Odluka o obustavi postupka, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka partija 7, preuzmi