Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Javna nabavka dobara - Tehnički materijal JN23/3

Objavljeno 21.02.2018. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/3, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi