Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Javna nabavka radova- Dodatni radovi na tekućem održavanju objekata bolnice, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN27/2

Objavljeno 26.04.2018. god.

* Konkursna dokumentacija za JN27/2, preuzmi

* Obaveštenje o pokretanju postupka, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi