Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Javna nabavka usluga- Održavanja informacionog sistema, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN27/3

Objavljeno 23.05.2018. god.

* Konkursna dokumentacija za JN27/3, preuzmi

* Obaveštenje o pokretanju postupka, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi