Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Javne nabavke 2017

- Javna nabavka dobara - Uniforme za zaposlene JN23/18

Objavljeno 27.12.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/18, preuzmi

* Konkursna dokumentacija izmena 1 za JN23/18, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Odluka o obustavi postupka, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka radova - Tekuće održavanje Novog zavoda JN26/6

Objavljeno 12.12.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN26/6, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje, preuzmi

* Odgovor na pitanje 2, preuzmi

* Konkursna dokumentacija izmena br. 1 za JN26/6, preuzmi

* Konkursna dokumentacija izmena br. 2 za JN26/6, preuzmi

* Konkursna dokumentacija izmena br. 3 za JN26/6, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Ultrazvučni kolor dopler aparat JN23/17

Objavljeno 14.11.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/17, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka radova - Tekuće održavanje objekata bolnice JN26/5

Objavljeno 01.11.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN26/5, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Odgovor na pitanje 2, preuzmi

* Odgovor na pitanje 3, preuzmi

* Konkursna dokumentacija, izmena br. 1, za JN26/5, preuzmi

* Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

* Odluka o izmeni ugovora, preuzmi

 

- Javna nabavka usluga- Tekućeg održavanja vodovodnog sistema, kanalizacije i napajanje termomineralnom vodom objekata bolnice JN24/6

Objavljeno 20.10.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN24/6, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Energenti za grejnu sezonu 2017/2018 za partiju 2-ugalj i za partiju 3-drva JN27/5

Objavljeno 29.09.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN27/5, preuzmi

* Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziiva za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

 

- Javna nabavka usluga- Redovnog održavanja sistema centralnog grejanja u svim objektima bolnice JN24/5

Objavljeno 28.09.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN24/5, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka usluga- Redovnog održavanja i servisiranja liftova JN24/4

Objavljeno 12.09.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN24/4, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Nabavka sitnog inventara za potrebe dijagnostičke službe JN23/16

Objavljeno 23.08.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/16, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Energenti za grejnu sezonu 2017/2018 JN26/4

Objavljeno 04.08.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN26/4, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Odgovor na pitanje 2, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora partija 1, preuzmi

* Odluka o obustavi postupka partija 2, preuzmi

* Odluka o obustavi postupka partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Biohemijski analizator JN23/15

Objavljeno 26.07.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/15, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o obustavi postupka, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi

 

- Javna nabavka usluga- Redovno održavanje, servisiranje kuhinjskih aparata, rashladnih uređaja, mašina za pranje, sušenje i peglanje veša i klima uređaja JN24/3

Objavljeno 14.07.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN24/3, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Konkursna dokumentacija za JN24/3, izmena br. 1, preuzmi

* Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Tekstilni proizvodi JN23/14

Objavljeno 05.07.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/14, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Sredstva za dezinfekciju JN23/13

Objavljeno 04.07.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/13, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Sredstva za dezinfekciju JN23/12

Objavljeno 02.06.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/12, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Konkursna dokumentacija za JN23/12, izmena 1, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Odluka o obustavi postupka, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Nabavka računarske opreme i rezervnih delova za održavanje računarske opreme JN23/11

Objavljeno 31.05.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/11, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Administrativni materijal JN23/10

Objavljeno 30.05.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/10, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3, preuzmi

* Odluka o izmeni ugovora - partija 1, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Goriva za službena vozila JN23/9

Objavljeno 24.05.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/9, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Nabavka putničkog automobila JN23/8

Objavljeno 11.05.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/8, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Tekstilni proizvodi JN23/7

Objavljeno 26.04.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/7, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Konkursna dokumentacija za JN23/7 izmena br. 1, preuzmi

* Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Odgovor na pitanje 2, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Odluka o obustavi postupka, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka partija 4, preuzmi

 

- Javna nabavka usluga održavanja informacionog sistema, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN27/3

Objavljeno 25.04.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN27/3, preuzmi

* Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka usluga - Usluge osiguranja JN24/2

Objavljeno 21.04.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN24/2, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Konkursna dokumentacija za JN24/2, izmena br. 1, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Tehnički materijal, Partija 2 - Elektromaterijal JN23/6

Objavljeno 29.03.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/6, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara- Lekovi, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN27/2

Objavljeno 23.03.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN27/2, preuzmi

* Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

* Odluka o izmeni ugovora partija 1, preuzmi

* Odluka o izmeni ugovora partija 2, preuzmi

* Odluka o izmeni ugovora partija 1, preuzmi

 

- Javna nabavka usluga - Mesečno održavanje knjigovodstvenog programa i programa za plate, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN27/1

Objavljeno 22.03.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN27/1, preuzmi

* Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene JN23/5

Objavljeno 14.03.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/5, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Odgovor na pitanje 2, preuzmi

* Odgovor na pitanje 3, preuzmi

* Konkursna dokumentacija za JN23/5, izmena br. 1, preuzmi

* Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude, preuzmi

* Konkursna dokumentacija za JN23/5, izmena br. 2, preuzmi

* Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 4, preuzmi

* Konkursna dokumentacija za JN23/5, izmena br. 3, preuzmi

* Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Sonda za ultrazvuk JN23/4

Objavljeno 02.03.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/4, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Tehnički materijal JN23/3

Objavljeno 01.03.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/3, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Odgovor na pitanje 2, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Odluka o obustavi postupka partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Lekovi JN26/3

Objavljeno 01.02.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN26/3, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka partija 4, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

* Obaveštenje o obustavi postupka partija 6, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Sanitetski materijal JN23/2

Objavljeno 27.01.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/2, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Životne namirnice JN26/2

Objavljeno 19.01.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN26/2, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 10, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 12, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 13, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Reagensi, hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN26/1

Objavljeno 13.01.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN26/1, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje 1, preuzmi

* Konkursna dokumentacija - izmena 1 za JN26/1, preuzmi

* Odgovor na pitanje 2, preuzmi

* Konkursna dokumentacija - izmena 2 za JN26/1, preuzmi

* Odgovor na pitanje 3, preuzmi

* Odgovor na pitanje 4, preuzmi

* Konkursna dokumentacija - izmena 3 za JN26/1, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 10, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 12, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 13, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 14, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 15, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 16, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 17, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 18, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 19, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 20, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 21, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 22, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 23, preuzmi

 

- Javna nabavka dobara - Medicinski kiseonik i gasovi pod pritiskom JN23/1

Objavljeno 09.01.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN23/1, preuzmi

 

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

 

- Javna nabavka usluga - Servis vozila JN24/1

Objavljeno 10.01.2017. god.

* Konkursna dokumentacija za JN24/1, preuzmi

* Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

* Odgovor na pitanje, preuzmi

* Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

* Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi