Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Kancelarijski i propagandni materijal JN 23/26

Kancelarijski i propagandni materijal JN 23/26

Javna nabavka je formirana u 3 partije:

Partija 1-Kancelarijski materijal

Partija 2-Štampani materijal

Partija 3-Propagandni materijal

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 14.10.2021.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 25.10.2021. u 09.00 časova

Kancelarijski i propagandni materijal JN 23/26

Uploaded files:

Kancelarijski i propagandni materijal JN 23/26

Uploaded files: