Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Kancelarijski i propagandni materijal– JN 23/34

Kancelarijski i propagandni materijal– "propagandni materijal"-JN 23/34

Javna nabavka je formirana u 3 partije ali se otvoreni postupak sprovodi samo za 1 partiju i to:

Partija br.3. Propagandni (reprezentativni) materijal

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 28.12.2021.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 10.01.2022. u 09.00 časova

Kancelarijski i propagandni materijal– "propagandni materijal"-JN 23/34

Uploaded files:

Kancelarijski i propagandni materijal– "propagandni materijal"-JN 23/34

Uploaded files: