Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Lekovi - JN 23/11-23

Lekovi - JN 23/11-23

Javna nabavka je formirana u 8 partija ali se otvoreni postupak JN 23/11-23 sprovodi samo za partiju br.6 - Lekovi sa Liste D liste lekova  za ostala lica

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od dana 13.04.2023.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 25.04.2023. u 09.00 časova

Lekovi - JN 23/11-23

Uploaded files:

Lekovi - JN 23/11-23

Uploaded files: