Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Materijal za održavanje higijene JN 23/14-23

Materijal za održavanje higijene JN 23/14-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku materijala za održavanje higijene JN 23/14-23, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od  29.04.2023.godine.

Javna nabavka je oblikovana u dve partije.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 10.05.2023.godine u 9.00h.

Materijal za održavanje higijene JN 23/14-23

Uploaded files:

Materijal za održavanje higijene JN 23/14-23

Uploaded files: