Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Materijal za održavanje higijene za partiju 5

Materijal za održavanje higijene za partiju 5

Javna nabavka je raspisana samo za partiju 5-Potrošni materijal za medicinski i komunalni otpad.

Nabavka je objavljena na Portalu javnih nabavki 15.01.2021.

Javno otvaranje dana 25.01.2021.godine u 10.00 časova.

Materijal za održavanje higijene za partiju 5

Uploaded files:

Materijal za održavanje higijene za partiju 5

Uploaded files: