Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Medicinski aparati pripadajući potrošni materijal JN 23/8-23

Medicinski aparati pripadajući potrošni materijal JN 23/8-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku medicinskih aparata i pripadajućeg potrošnog materijala JN 23/18-23 biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 06.06.2023.godine.

Javna nabavka je oblikovana u 6 partija.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 19.06.2023.godine u 9.00h.

Medicinski aparati pripadajući potrošni materijal JN 23/18-23

Uploaded files:

Medicinski aparati pripadajući potrošni materijal JN 23/18-23

Uploaded files: