Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri-JN 26/2

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri-JN 26/2

Javna nabavka je formirana u dve partije.

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 16.01.2021.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 26.01.2021. u 9.00 časova.

 

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri-JN 26/2

Uploaded files:

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri-JN 26/2

Uploaded files: