Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Medicinski kiseonik i gasovi pod pritiskom JN 23/8-23

Medicinski kiseonik i gasovi pod pritiskom JN 23/8-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku medicinskog kiseonika i gasova pod pritiskom JN 23/8-23 biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 03.03.2023.godine.

Otvaranje ponuda zakazano je za 13.03.2023.godine u 9.00h.

Medicinski kiseonik i gasovi pod pritiskom JN 23/8-23

Uploaded files:

Medicinski kiseonik i gasovi pod pritiskom JN 23/8-23

Uploaded files: