Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Medicinski potrošni materijal za kardio markere za osigurana lica upućena na bolničko lečenje - JN 23/32

Otvoreni postupak - Medicinski potrošni materijal za kardio markere za osigurana lica upućena na bolničko lečenje - JN 23/32

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 24.11.2021.

Rok za podnošenje ponuda je do 06.12.2021. u 10.00 časova.

Medicinski potrošni materijal za kardio markere za osigurana lica upućena na bolničko lečenje - JN 23/32

Izvršena je izmena konkursne dokumentacije, odnosno promenjena je tehnička specifikacija, obrazac strukture cena i model ugovora. Produžen je rok za podnošenje ponuda, tačnije pomeren je za dan 13.12.2021.god. u 09,00 časova.

Svi podaci o izvršenim izmenama biće dostupni na Portalu javnih nabavki od dana 30.11.2021.godine.

Medicinski potrošni materijal za kardio markere za osigurana lica upućena na bolničko lečenje - JN 23/32

Uploaded files:

Medicinski potrošni materijal za kardio markere za aparat marke "Kofa Micro Analysis-1" za osigurana lica upućena na bolničko lečenje - JN 23/32

Uploaded files: