Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Nabavka aparata za neinvazivnu mehaničku ventilaciju - JN 23/6

Nabavka aparata za neinvazivnu mehaničku ventilaciju -JN 23/6

Javna nabavka nije formirana u partijama.

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 24.03.2021.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 02.04.2021. u 10.00 časova

Nabavka aparata za neinvazivnu mehaničku ventilaciju -JN 23/6

 

Uploaded files: