Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Plasični pribor za potrebe COVID bolnice - JN 24/8

Sprovodi se pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva javne nabavke dobara - Plasični pribor za potrebe COVID bolnice - JN 24/8. Osnov za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva - član 61. stav 1 tačka 2  Zakona o javnim nabavkama.
Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 01.10.2021.god. Istog dana, putem Portala javnih nabavki, okončan proces postupak "pozivanje privrednih subjekata". Otvaranje ponuda - 05.10.2021.godine.

Plastični pribor za potrebe COVID bolnice - JN 24/8

Uploaded files:

Plastični pribor za potrebe COVID bolnice - JN 24/8

Uploaded files: