Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Računarska oprema i rezervni delovi - JN 22/3 - partija br.1 - Nabavka tonera za štampače

Računarska oprema i rezervni delovi - JN 22/3 - partija br.1 - Nabavka tonera za štampače

Nabavka "Računarska oprema i rezervni delovi" formirana je u 2 partije ali se postupak nabavke dobara, JN 22/3 sprovodi samo za partiju br.1 - "Nabavka tonera za štampače"

 

Uploaded files: