Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Računarska oprema i rezervni delovi - JN 22/49

Računarska oprema i rezervni delovi - JN 22/49.

Potrebno je da priloženu dokumentaciju, odnosno obrazac ponude (Poziv-za-narudzbenicu-br.49-Računarska oprema i rezervni delovi-word format) preuzmete, popunite, skenirate kako bi se video potpis i pečat odgovornog lica i pošaljete do naznačenog roka.
Takođe, uz obrazac ponude dostavljamo vam i spisak traženih artikala u "EXCEL" formatu radi lakšeg izračuna ukupne cene vaše ponude te vas molimo da i istu tabelu popunite unosom jediničnih cena bez PDV-a i sa PDV-om za svaki traženi predmet nabavke i tako popunjenu nam dostavite zajedno sa skeniranim i popunjenim obrascem ponude.

Uploaded files: