Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Redovan pregled i servis PP aparata i spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže i servis PP aparata i spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže sa ugradnjom rezervnih delova - JN 22/9

Redovan pregled i servis PP aparata i spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže i servis PP aparata i spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže sa ugradnjom rezervnih delova - JN 22/9

U prilogu se nalazi dokumentacija za nabavku JN 22/9 - "Redovan pregled i servis PP aparata i spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže i servis PP aparata i spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže sa ugradnjom rezervnih delova"
Nabavka je podeljena u dve partije:
1."Redovan pregled i servis PP aparata i spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže"
2."Servis PP aparata i spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže sa ugradnjom rezervnih delova"

Potrebno je da priloženu dokumentaciju za obe partije (ili za određenu partiju) preuzmete, popunite, skenirate kako bi se video potpis i pečat odgovornog lica i pošaljete do naznačenog roka.

Uploaded files: