Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Sanitetski materijal i medicinski potrošni materijal–STD infuzioni sistem za infuzionu pumpu - JN 23/31

Otvoreni postupak - Sanitetski materijal i medicinski potrošni materijal–STD infuzioni sistem za infuzionu pumpu-JN 23/31

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 24.11.2021.godine.

Rok za podnošenje ponuda je do 06.12.2021. u 9.00 časova.

Sanitetski materijal i medicinski potrošni materijal–STD infuzioni sistem za infuzionu pumpu-JN 23/31

Uploaded files:

Sanitetski materijal i medicinski potrošni materijal–STD infuzioni sistem za infuzionu pumpu-JN 23/31

Uploaded files: