Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Sanitetski potrošni materijal za osigurana lica upućena na bolničko lečenje JN 23/25

Nabavka dobara - Sanitetski potrošni materijal a osigurana lica upućena na bolničko lečenje- JN 23/25

Javna nabavka nije formirana po partijama.

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 12.10.2021.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 22.10.2021. u 09.00 časova

Sanitetski potrošni materijal za osigurana lica upućena na bolničko lečenje JN 23/25

Uploaded files:

Nabavka dobara - Sanitetski potrošni materijal a osigurana lica upućena na bolničko lečenje- JN 23/25

Uploaded files: