Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Sektorska sonda za ultrazvučni aparat „Acuson X700“ - JN 23/19

Sektorska sonda za ultrazvučni aparat „Acuson X700“ JN 23/19

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara -  Sektorska sonda za ultrazvučni aparat „Acuson X700“ JN 23/19   biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 10.08.2022.godine.

 

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 19.08.2022.godine u 09.00 časova

Sektorska sonda za ultrazvučni aparat „Acuson X700“ JN 23/19

Uploaded files:

Sektorska sonda za ultrazvučni aparat „Acuson X700“ JN 23/19

Uploaded files: