Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Tehnički materijal - JN 23/20-23

Tehnički materijal - JN 23/20-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Tehničkog materijala - JN 23/20-23, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od dana15.06.2023.godine.

Javna nabavka je oblikovana u 7 partija, ali se otvoreni postupak JN 23/20-23 sprovodi samo za tri partije i to:

-partiju br.2 - Elektromaterijal

-partiju br.3 - Stolarski materijal

-partiju br.4 - Molersko-farbarski materijal

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 26.06.2023.godine u 09.00h.

Tehnički materijal - JN 23/20-23

Uploaded files:

Tehnički materijal - JN 23/20-23

Uploaded files: