Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Transport infektivnog i farmaceutskog otpada-JN 23/16-23

Transport infektivnog i farmaceutskog otpada-JN 23/16-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga Transporta infektivnog i farmaceutskog otpada-JN 23/16-23, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 06.05.2023.godine.

Javna nabavka je oblikovana u 2 partije, ali se sprovodi samo za partiju 1-Transport infektivnog otpada.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 16.05.2023.godine u 10.00h.

Transport infektivnog i farmaceutskog otpada-JN 23/16-23

Uploaded files:

Transport infektivnog i farmaceutskog otpada-JN 23/16-23

Uploaded files: