Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Plan javnih nabavki i nabavke na koje se zakon ne primenjuje za 2021.godinu

Plan javnih nabavki i nabavke na koje se zakon ne primenjuje za 2021.godinu

Uploaded files:

Plan javnih nabavki za 2021-Izmena br.1

Uploaded files:

Plan javnih nabavki za 2021-Izmena br.2

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje-Izmena br.1

Uploaded files:

Plan javnih nabavki za 2021-Izmena br.3

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje-Izmena br.2

Uploaded files:

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje-Izmena br.3

Uploaded files:

Plan javnih nabavki za 2021-Izmena br.4

Uploaded files:

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje-Izmena br.4

Uploaded files: