Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/24

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/24

Javna nabavka je formirana u 25 partija ali se otvoreni postupak, odnosno JN 23/24 sprovodi samo za 1 partiju i to:

-Partija br.14- Alergeni za osigurana lica upućena na bolničko lečenje

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od dana 23.09.2022.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 03.10.2022. u 09.00 časova

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/24

Uploaded files:

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/24

Uploaded files: