Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/25

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/25

Javna nabavka je formirana u 25 partija ali se otvoreni postupak, odnosno JN 23/25 sprovodi samo za 1 partiju i to:

-Partija br.14- Alergeni za osigurana lica upućena na bolničko lečenje

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od dana 07.10.2022.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 18.10.2022. u 09.00 časova

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/25

Uploaded files:

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/25

Uploaded files: