Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Kancelarijski i propagandni materijal – JN 23/28

Kancelarijski i propagandni materij – JN 23/28

Javna nabavka je formirana u 3 partije ali se otvoreni postupak sprovodi samo za 1 partiju i to:

Partija br.3. Reprezentativni materijal

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 18.11.2021.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 29.11.2021. u 09.00 časova

Kancelarijski i propagandni materij – JN 23/28-Reprezentativni materijal

Uploaded files:

Kancelarijski i propagandni materij – JN 23/28-Reprezentativni materijal

Uploaded files: