Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Materijal za održavanje higijene JN 23/17

Materijal za održavanje higijene JN 23/17

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Materijala za održavanje higijene  (JN 23/17)  biće dostupna na Portalu javnih nabavki od dana 25.06.2022.godine.

Javna nabavka je oblikovana u 5 partija.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 07.07.2022.godine u 09.00 časova

Materijal za održavanje higijene JN 23/17

Uploaded files:

Materijal za održavanje higijene JN 23/17

Uploaded files: