Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri JN 23/1

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri JN 23/1

Konkursna dokumentacija biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 07.01.2022.godine.

Javna nabavka je oblikovana u dve partije.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 02.02.2022. u 9.00h.

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri JN 23/1

Uploaded files:

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri JN 23/1

Uploaded files: