Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri-JN 23/22-23

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri-JN 23/22-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri-JN 23/22-23, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 05.07.2023.godine.

Javna nabavka se sprovodi za partiju 2-Protokomeri.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 17.07.2023.godine u 09.00h.

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri-JN 23/22-23

Uploaded files:

Medicinski kiseonik, gasovi pod pritiskom i protokomeri-JN 23/22-23

Uploaded files: