Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Nabavka alkoholnog i bezalkoholnog pića JN 23/8

Nabavka alkoholnog i bezalkoholnog pića JN 23/8

Konkursna dokumentacija za JN 23/8 biće dostupna na Portalu javnih nabavki od dana 30.04.2022.godine.

Nabavka nije oblikovana po partijama.

Otvaranje ponuda zakazano za 10.05.2022.godine u 9.00h.

Nabavka alkoholnog i bezalkoholnog pića JN 23/8

Uploaded files:

Nabavka alkoholnog i bezalkoholnog pića JN 23/8

Uploaded files: