Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Nabavka auto-delova - JN 22/47

Potrebno je da priloženu dokumentaciju (u word-u) preuzmete, popunite, skenirate kako bi se video potpis i pečat odgovornog lica i pošaljete do naznačenog roka na ovu istu e-mail adresu. Istovremeno, potrebno je da preuzmete i obrazac strukture cena (u excel-u) koji se nalazi u prilogu, popunite ga i vratite nam zajedno sa drugom traženom dokumentacijom na ovu istu e-mail adresu ili lično.  Napomena: obrazac strukture cena nije potrebno skenirati, već ga samo popuniti i vratiti naručiocu.

Uploaded files: