Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/27

Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/27

Javna nabavka je formirana u 2 partije:

Partija 1-fiksna i mobilna telefonija

Partija 2-internet usluge

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 16.10.2021.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 26.10.2021. u 10.00 časova

Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/27

Uploaded files:

Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/27

Uploaded files: