Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Redovno održavanje i servisiranje električnih uređaja - JN 23/34-23

Redovno održavanje i servisiranje električnih uređaja - JN 23/34-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga redovnog održavanja i servisiranja električnih uređaja - JN 23/34-23  biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 02.12.2023.godine.

Javna nabavka nije oblikovana u partijama.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 13.12.2023.godine u 09,00 sati.

Redovno održavanje i servisiranje električnih uređaja - JN 23/34-23

Uploaded files:

Redovno održavanje i servisiranje električnih uređaja - JN 23/34-23

Uploaded files: