Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Redovno održavanje kotlova za centralno grejanje i čišćenje dimnjaka i sistema za odvođenje isparenja-JN 23/20

Redovno održavanje kotlova za centralno grejanje i čišćenje dimnjaka i sistema za odvođenje isparenja-JN 23/20

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga -  "Redovno održavanje kotlova za centralno grejanje i čišćenje dimnjaka i sistema za odvođenje isparenja" -JN 23/20,   biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 19.08.2022.godine.

 

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 30.08.2022.godine u 09.00 časova

Redovno održavanje kotlova za centralno grejanje i čišćenje dimnjaka i sistema za odvođenje isparenja-JN 23/20

Uploaded files:

Redovno održavanje kotlova za centralno grejanje i čišćenje dimnjaka i sistema za odvođenje isparenja-JN 23/20

Uploaded files: