Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Sanitetski i medicinski potrošni materijal JN 23/31-23

Sanitetski i medicinski potrošni materijal JN 23/31-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala JN 23/31-23, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 04.11.2023.godine.

Javna nabavka je oblikovana u 6 partija.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 14.11.2023.godine u 9.00h.

Sanitetski i medicinski potrošni materijal JN 23/31-23

Uploaded files: