Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Tehnički materijal – JN 23/23

Tehnički materijal – JN 23/23

Javna nabavka je formirana u 6 partija ali se otvoreni postupak sprovodi samo za 4 partije i to:

1. Vodovodni  i kanalizacioni materijal i sanitarija

4. Materijal za grejanje

5. Građevinski materijal

6. Molersko-farbarski materijal

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 03.09.2021.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 14.09.2021. u 09.00 časova

Tehnički materijal – JN 23/23

Uploaded files: